חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים 16.6.18

מעט מדוזות צורבות בחופי חיפה